Vreme isporuke

Vrijeme isporuke
Iz
Prodavnice Glamocani-Laktasi
PREPORUČENOM POŠILJKOM
do

min dana

uobičajeno

max dana
Australia 9 19
25
Bugarska 5
7 9
Kanada 10
19 27
Hrvatska 3
4 7
Češka Republika 3 5 7
Danska 5 7 7
Francuska 3 8 9
Njemačka 4 19 25
Velika Britanija 3 10 15
Mađarska 4 7 7
Irska 4 7 7
Izrael 7 12 15
Italiija 10 19 22
Japan 5 19 20
Makedonija 6 6 6
Holandija 7 9 11
Norveška 8 9 9
Poljska 3 4 6
Ruska federacija 7 12 21
Singapur 10 10 10
Slovačka 5
6 6
Slovenija 3 4 8
Južna Koreja 12 12 12
Španija 12 14 18
Švedska 3 6 8
Švajcarska 2 7 10
Turska 9 12 15
Urugvaj 34 34 34
SAD 5 20 31