U TUDJEM VEKU II DOBRICA COSIC knjiga 2015 Domaci autori Esejistika Autobiografy

9.95 EUR
+ Lieu de livraison Monde entier: 15.00 EUR

Disponible(s): 2   objets déjà vendus: 3
État: Nouveau scellé et 100% original
Livraison: Standard Intl Shipping Détails.
Délai de livraison: Varie pour les objets envoyés depuis létranger. Le vendeur envoie lobjet 1 jour après avoir reçu le paiement.
Retours: 30 derniers jours remboursement ou échange, lacheteur paie les frais de retour | Livraison & Retours
Paiements:
Couverture:
Money Back Guarantee: Covered by PayPal Money Back Guarantee  
Détails
Remboursement si vous navez pas reçu ce que vous aviez commandé en cas de paiement avec PayPal.

EvaluationsKomentari

Share on viber

Procitaj odlomak  

Format: 13x20 cm
Broj strana: 352
Pismo: ?irilica
Povez: Mek
Godina izdanja: 16. jun 2015.
ISBN: 978-86-521-1929-5

 

O knjizi

U svojoj testamentarnoj knjizi Dobrica ?osi?, kao zna?ajan svedok epohe, ispisuje burnu i prelomnu istoriju Srbije prve decenije XXI veka. Ovom knjigom ?osi? okon?ava dnevni?ke zapise koje je vodio preko šest decenija. Ti zapisi, uz to, prvi put rasvetljavaju ?osi?ev intimni doživljaj života, njegov odnos prema porodici, ali i odnos prema samom ?inu pisanja.

Kako se i zašto istorija i dalje poigrava sa Srbijom? Kuda smo se zaputili? Kako smo i zašto izgubili Kosovo? Ovo su samo neka od pitanja koja ?osi? promišlja, pokušavaju?i da razume i rasvetli ulogu razli?itih politi?kih, kulturnih i javnih li?nosti u novoj Srbiji u kontekstu nove geopoliti?ke podele sveta.

„Duboko i li?no svedo?anstvo o kraju jedne epohe iz pera ?oveka koji je podjednako bio i njen svedok i njen tvorac. Ovo delo je amanet koji je ostavio i onima koji su ga poštovali i onima koji su izgradili karijere napadaju?i ga. Svako od njih ?e u njemu prona?i baš ono što mu treba.“ Dejan Stojiljkovi?

„Zasnovana na tradiciji najboljih pisaca tog žanra, od Tolstojevih dnevnika do Malroovih Antimemoara, ova knjiga je sa ose?anjem neizvesnosti i zabrinutosti zagledana u budu?nost i predstavlja gorko ali otrežnjuju?e svedo?anstvo o suštinskim promenama koje su se dogodile u zemlji i u svetu. U njoj ?osi? preispituje brojna pitanja koja su opsedala mnoge pisce i istori?are pre njega, i koja se kre?u u krugu neuralgi?nih srpskih tema.“ Marko Krsti?

„Dnevni?ki zapisi Dobrice ?osi?a fasciniraju na jedan nov na?in: otkrivaju nam, naime, da je ?osi? dvadeset i prvi vek, u koji je kao svedok zakora?io, koji nije literarno obra?ivao i koji je doživljavao kao tu?, ipak razumeo bolje od mnogih koji bi po krštenici trebalo da budu ljudi našeg tužnog stole?a.“ Vladimir Kecmanovi?


.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

Voir Dernières nouveautés en Biografija

Découvrez les objets suivis par d autres membres